Iesu redemptor saeculi

From Liber Hymnarius
Jump to: navigation, search

Iesu, redemptor saeculi (saec. X)

Meter: 8.8.8.8

Melody: a a a ag f g ga a

Melody: d d df d dc f ga a